• Syrenka1.jpg
  • Krakowskie2.jpg
  • Krak3.jpg
  • ParkSas1.jpg
  • kolumna11.jpg
A A A

   ŚLADAMI FRYDERYKA CHOPINA

Fryderyk Chopin spędził w Warszawie połowę swego życia. W czasie spaceru będziemy podążać jego śladami a także słuchać fragmentów jego znanych kompozycji.

Spacer zaczniemy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, który jest jedynym ocalałym fragmentem pałacu Saskiego. Do jego prawej oficyny przeprowadziła się rodzina Chopinów, kilka miesięcy po urodzeniu się Fryderyka w Żelazowej Woli. Stąd rozciąga się piękny widok na Park Saski czy klasycystyczną kopułę kościoła św. Trójcy - wybitne dzieło Szymona Bogumiła Zuga, znanego z wielu innych budowli architekta. Tam 15-letni Chopin wystąpił dla Aleksandra I za co dostał osobisty, brylantowy pierścień. 
Przez kilka lat, Chopin grał w kościele Wizytek na organach podczas niedzielnych mszy dla licealistów. Nierzadko spotkała go tam reprymenda za przedłużającą się improwizację i nie trzymanie się porządku mszy. Ksiądz posyłał ministranta aby upomniał organistę. 

Fasada kościoła Wizytek uważana jest za najpiękniejszą barokową, sakralną elewację Warszawy. Architekt Karol Bay po raz pierwszy zastosował tu pewne odważne rozwiązanie. Z pewnością to zachęciło Canaletta do utrwalenia XVIII-wiecznego wizerunku kościoła.

Pierwszą romantyczną, młodzieńczą miłością Fryderyka Chopina była Konstancja Gładkowska, którą poznał w konserwatorium, gdzie uczyła się muzyki i deklamacji. W liście do swojego przyjaciela Fryderyk zwierza się, że "to na pamiątkę stanęło adagio do mojego koncertu (f-moll)". Chodziło oczywiście o Konstancję. Musiało to być chyba głębokie uczucie, proszę posłuchać tego fragmentu koncertu f-moll. Przed wyjazdem z Polski na zawsze, Fryderyk pożegnał się z Konstancją w Łazienkach Królewskich, tak to sobie wyobrażał autor zamieszczonego tu rysunku.
Wędrując po Krakowskim Przedmieściu zobaczymy kolejne miejsca, gdzie zamieszkała rodzina Chopinów. Pokoje jednej z kamienic zajmował pochodzący z Czech Wojciech Żywny - pierwszy nauczyciel Chopina. NIedaleko stąd miniemy rokokowy budynek Poczty Saskiej, gdzie Chopin pożegnał się z najbliższymi i odprawił swój bagaż przed opuszczeniem ojczyzny na zawsze.

Najczęściej odwiedzanym miejscem związanym z Chopinem jest kościół św. Krzyża. W jeden z filarów świątyni wbudowano urnę z sercem kompozytora. Jego życzeniem było aby serce wróciło do ojczyzny. 

WARSZAWA W PIGUŁCE jest 5-o godzinną wycieczką.
Zabiorę Państwa z hotelu bądź innego umówionego miejsca i podróżując moim wygodnym Citroenem C4 Picasso, również trochę spacerując, odwiedzimy większość z najciekawszych miejsc Warszawy.
Na początek zaskoczę Państwa nowym wizerunkiem Pałacu Kultury i Nauki, chyba najbardziej zapadającą w pamięć budowlą Warszawy, zwłaszcza dla turystów z zagranicy. Co ma wspólnego radziecka, socrealistyczna architektura PKiN-u z Nowym Jorkiem?
Nieopodal znajduje się Plac Grzybowski z przeplatającymi się polsko-żydowskimi dziejami, z jedyną w Warszawie przedwojenną, czynną synagogą.
Stamtąd kilka minut zajmie nam przejazd do Krakowskiego Przedmieścia. Ulica jest częścią tzw. Traktu Królewskiego i z pewnością najciekawszą i najpiękniejszą promenadą miasta. Tu budowali swe wspaniałe rezydencje arystokraci a nawet królowie. Fasady i wnętrza pałaców i licznych kościołów projektowali najznakomitsi architekci sprowadzeni z Włoch Saksonii i innych krajów.
Przy Krakowskim Przedmieściu ma swą siedzibę Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tu również znajduje się główny kampus Uniwersytetu Warszawskiego. Podążając w kierunku Starego Miasta przejdziemy obok najbardziej luksusowego Warszawie Hotelu – Bristol. Naszej wędrówce będzie towarzyszyła muzyka Fryderyka Chopina, który mieszkał tu w pierwszej połowie swojego życia.
Zwieńczeniem Krakowskiego Przedmieścia jest Zamek Królewski z Placem Zamkowym. Turyści najczęściej robią sobie tu zdjęcia i selfie. To fotogeniczne miejsce doskonale nadaje się aby trochę odpocząć, napić się dobrej kawy czy herbaty.
Po zapoznaniu się z historią zamku będącego od XVI wieku siedzibą królów Polski, udamy się w dalszą podróż samochodem.
Przyjedziemy przez najpiękniejsze place Warszawy. Zobaczymy jeden z największych w Europie budynków teatru i opery. Na jego tyłach znajduje się nowoczesny Metropolitan zaprojektowany przez Normana Fostera, jednego z najbardziej rozpoznawalnych architektów na świecie.
Przed wojną 30% populacji Warszawy stanowili Żydzi. Przejedziemy przez tereny starej Dzielnicy Północnej w granicach której naziści zorganizowali getto. Zobaczymy miejsca upamiętniające tragiczne losy osób jego mieszkańców. Dzieje osób wyznania mojżeszowego w Polsce sięgają aż do czasów średniowiecza.  Przyjrzymy się niedawno wzniesionemu, bardzo ciekawemu budynkowi Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN opisującemu te dzieje.  
Kolejnym naszym przystankiem będzie niezwykła konstrukcja Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW) posiadająca jeden z największych ogrodów dachowych w Europie. Po wejściu schodkami na górę roztoczy się przed nami wspaniała panorama Warszawy.
Końcowym punktem naszej podróży będzie jeden z najpiękniejszych zespołów pałacowo ogrodowych w Europie. Można powiedzieć, że jest to ukoronowanie ambicji, mającego doskonałe wykształcenie i gust, ostatniego polskiego monarchy - Stanisława Augusta.
Jest to też ukoronowanie naszej podróży WARSZAWA W PIGUŁCE.

  ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE

Śródmieście Południowe - raczej rzadko zaglądają tu turyści. To samo dotyczy samych mieszkańców Warszawy. Z pewnością zaskoczeni byliby tym, co tu można zastać. Stanowi przeciwwagę do nowoczesnej części miasta położonej po drugiej stronie Alei Jerozolimskich. Duże fragmenty tej dzielnicy zostały szczęśliwie ocalone w czasie II wojny światowej. To nadaje im szczególną wartość.

Wkraczamy w świat Warszawy przełomu XIX i XX wieku - piękne secesyjne dekoracje, kamienice Artura Gurneya a'la zamek, do dzisiaj istniejąca kawiarnia hotelu Polonia, gdzie serwowano kawę z likierem morelowym.

Trudno uwierzyć, że w dobie powojennego socrealizmu, zaledwie kilka kroków od jego symbolu jakim jest Pałac Kultury i Nauki, wzniesiono Ufficio Primo, nawiązujący do pałaców florenckich bankierów. Być może jeszcze większe zaskoczenie jest po wejściu do środka tej niezwykłej budowli.
Podczas naszej wędrówki warto zobaczyć jakby zapomniany przez czas niewielki dziedziniec z figurą Matki Boskiej, gdzie podczas okupacji mieszkańcy starali się zachować pozory normalności. W miejscu tym modlono się po godzinie policyjnej, niejednokrotnie zawierano tu śluby.
Pełna ciekawych kamienic mieszczańskich ulica Lwowska prowadzi do Placu Politechniki zdominowanego przez jeden z najpiękniejszych gmachów uczelni politechnicznych w Europie. Główny budynek Politechniki Warszawskiej jest typowym przykładem architektury odnoszącej się do stylu włoskiego renesansu i baroku. Dwu-kondygnacyjna fasada z zaokrąglonymi narożnikami udekorowana jest bardzo popularnymi w drugiej połowie XIX wieku motywami podwójnych korynckich kolumn oddzielonych arkadowymi oknami. Koniecznie trzeba zobaczyć wnętrze. Wielki okrągły dziedziniec przykryty jest szklanym, mozaikowym dachem.
Na koniec naszej wędrówki po Śródmieściu Południowym ponownie powrócimy do socrealistycznego konceptu powojennej odbudowy, jakim jest Plac Konstytucji. Jednak niezależnie od jego "politycznego" kontekstu, należy zaznaczyć, że jest to jedyny plac w Warszawie z jednolitym ubiorem architektonicznym, co nadaje mu pewne piękno. Co więcej, nie jest powszechnie znany fakt, że architekci projektujący Plac Konstytucji, w dużej mierze nawiązali do pięknych fasad budynków z 1910 r. znajdujących się przy ulicy Mazowieckiej. Nieprawdopodobne, ale prawdziwe. Słynne "kandelabry" placu - to już inna historia.

SOUTHERN DOWNTOWN

Southern Downtown - rarely visited by tourists. The same applies to the residents of Warsaw. Certainly they would be surprised what you can find here.
It provides a counterbalance to the modern part of the city situated on the other side of Jerusalem Avenue. Large fragments of this district were happily rescued during World War II. It gives them a value. We enter the world of Warsaw at the turn of the 19th and 20th centuries - beautiful Art Nouveau decorations, the tenements of Artur Gurney a'la castle, and the existing coffee shop of the Polonia Hotel, where coffee is served with apricot liqueur.

It is hard to believe that in the era of post-war socialist realism, just a few steps away from its symbol which is the Palace of Culture and Science, Ufficio Primo was erected, referring to the palaces of Florentine bankers. Perhaps an even greater surprise is when you enter this extraordinary building.

During our walk, it is worth to see a forgotten courtyard with a statue of Our Lady, where during the occupation the inhabitants tried to keep the appearance of normality. In this place they prayed after curfew, often vows were concluded here.

Coffee break or refreshment can be in the Hala Koszyki. More than 100-year-old building was in 2016 completely restored and today encourages with it’s very interesting interior to stop, relax or shopping.

Full of interesting burgher houses Lwowska Street leads to the Polytechnic Square dominated by one of the most beautiful buildings of polytechnic universities in Europe. The main building of the Warsaw University of Technology is a typical example of architecture relating to the style of the Italian Renaissance and Baroque. The two-storey façade with rounded corners is decorated with very popular in the second half of the nineteenth century  motifs of the twin Corinthian columns separated by arcades. It is imperative to see the interior. A large circular courtyard is covered by a glass mosaic roof.

At the end of our wandering around Downtown South again we return to the socialist realist concept of post-war reconstruction, which is the Constitution Square. However, regardless of its "political" context, it should be noted that this is the only square in Warsaw with uniform architectural dress, which gives it some beauty. Moreover, it is not well known that the architects designing the Constitution Square largely relate to the beautiful facades of 1910s buildings located on Mazowiecka Street. Incredible but true. Famous "candelabras" of the square - it is another story.

  WARSAW BY SCOOTER

In my program of sightseeing in Warsaw, the most beautiful promenade of the city - Krakowskie Przedmiescie (sometimes overlooked by the organizers of walks around the capital), is obligatory. To explore the exciting places and listen to the fascinating history of the area, I have added fun and convenience – moving on the scooter (no engine type). Especially in the hot summer days it is very appreciated by the participants of my trips.
During the ride we find the place of Fryderyk Chopin's heart. We will look at the most beautiful baroque church in Warsaw. We count the crown bat above one of the gates to find out about the owner of the residence. We will walk through the mysterious door of a closed monastery (completely legal), there we will explain what is the device placed in the wall channel. In the courtyard of the University of Warsaw we will see the extraordinary memorial found by the Earl of Uruski during the dismantling of the Poniatowski Palace. It reminds us of the place where Stanisław Antoni Poniatowski heard about his election to the throne. From one of Canaletta's paintings, we will find out how the Presidential Palace looked before Aignerian reconstruction.
On the Podwale street I will ask you a question what could be used for mysterious holes in the wall at the stairs of the Branicki Palace. I will show you the narrowest façade in Warsaw and I will explain why the owners of this tenement house would not replace it with any other. On the Old Town Square for some purpose we count the axes of tenements. Why did Antoni Magier for 25 years, three times a day, hang a tin figures from his balcony?
Old Town hides a lot of interesting stories, relics referring to the place where in the thirteenth century the first fortified settlement and in the highest point the market was planned.
Our historical tour of Krakowskie Przedmieście and the Old Town can be varied with an interesting quiz with small prizes, of course for the willing.

NOVELTY!

It's time to replace traditional scooters with electric ones. For today we have 15 electric scooters that can drive up to 15 km.  We offer a standard route with a length of 10 km covering the most attractive places of the old and new Warsaw.

         

 

 

 

 


I invite you to explore Warsaw by scooter.